หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นางสาวศิริธร ยันบัวบาน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.แหลมทอง
โทร : 088-343-2450
 
สำนักปลัด
 


นางสาวศิริธร ยันบัวบาน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-343-2450


นางสาวสุธินี แสงสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 062-126-9466


นางสาวนันทิยา บุตรเรียง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-725-6416


พันจ่าเอกกฤษดา โพธิ์ทิพย์วงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 086-025-9508


นางสาวสุจิตรา แจ่มอ่วม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 064-039-5491


นายพายุ ต่อโชติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-9561-09196


นางสาวกัณทิมา ฤทธิ์จรูญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 094-959-6818
 
     
     
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10