หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นางสาวศิริธร ยันบัวบาน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.แหลมทอง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวศิริธร ยันบัวบาน
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุธินี แสงสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวนันทิยา บุตรเรียง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


พันจ่าเอกกฤษดา โพธิ์ทิพย์วงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุจิตรา แจ่มอ่วม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวกัณทิมา ฤทธิ์จรูญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
     
     
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10