หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 


นางสาวศิริธร ยันบัวบาน
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.แหลมทอง
โทร : 088-343-2450
 
สำนักปลัด
 


นางสาวศิริธร ยันบัวบาน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-343-2450


นางสาวสุธินี แสงสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 062-126-9466


นางสาวนันทิยา บุตรเรียง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-725-6416


พันจ่าเอกกฤษดา โพธิ์ทิพย์วงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 086-025-9508


นางสาวสุจิตรา แจ่มอ่วม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 064-039-5491


นายพายุ ต่อโชติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-9561-09196


นางสาวกัณทิมา ฤทธิ์จรูญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร : 094-959-6818
 
     
     
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10