หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง ขอเชิญส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)  
 
" ผลผลิตทางการเกษตรก้าวหน้า
การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีกินดี "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10