หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.แหลมทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.แหลมทอง สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ อบต.แหลมทอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ อบต.แหลมทอง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ อบต.แหลมทอง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.แหลมทอง [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ อบต.แหลมทอง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ อบต.แหลมทอง เรื่อง ตรวจสอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างฯ [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศอบต.แหลมทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2   
 
" ผลผลิตทางการเกษตรก้าวหน้า
การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีกินดี "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10