หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม  
QR CODE
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
QR CODE
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนยุติธรรม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ได้รับแจ้งจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม เพื่อให้กองทุนยุติธรรมเป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยกองทุนยุติธรรมได้มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ประกอบด้วย 4 ภารกิจ ดังนี้
1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรางวัดที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศ ค่ารถโดยสารประจำทาง ค่าเช่าที่พัก
2. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ และทุกในชั้นศาล โดยกองทุนยุติธรรม จะเป็นนายประกันดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ ผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย บุคคลที่ถูกลูกหลง การถูกขังเกินคำพิพากษา การคำนวณวันต้องขังผิดพลาด จำเลยที่ถูกขังระหว่างสอบสวนและพิพากษายกฟ้องเชื่อว่ามิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการจับผิดตัว เป็นต้น
4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง จึงขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน
อนึ่งสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานกองทุนยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-502-6760 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website หรือ Facebook ของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม รายละเอียดตาม QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ คลิก Download แผ่นพับประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง จึงขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2563 เวลา 10.53 น. โดย คุณ กัณทิมา ฤทธิ์จรูญ

ผู้เข้าชม 214 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10