หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายประพันธ์ เมฆสงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ผลผลิตทางการเกษตรก้าวหน้า การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีกินดี

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพ

ภายในตำบลแหลมทอง
สินค้าเพิ่มรายได้ในตำบล

Otop in Laemthong Subdistrict
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล

Travel in Laemthong Subdistrict
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายประพันธ์ เมฆสงค์
นายก อบต.แหลมทอง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างค่าอาหารและเครื่องเดิมไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการสายใยรักผูกพัน สานสัมพันธ์แม่เเล [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่มรับรองประธาน/แขกผู้มาร่วมงาน/ประชาชน ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นด [ 15 ส.ค. 2565 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างปรบปรุงซ่อมแซมถนน เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สา [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 94 
   
 
   
 
ประกาศ อบต.แหลมทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน( [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 111 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2533  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8 กพส. มท 0810.4/ว2546  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2530  [ 18 ส.ค. 2565 ]
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กศ. มท 0816.5/ว2540 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2541 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2538  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว2527  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
     
     
 
***ด่วนทีสุด*** ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
***ด่วนที่สุด*** ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กรกฎาคม 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
**ด่วนที่สุด** สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯลฯ [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 55 
ระเบียบวาระพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
กาาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 65 
รายงานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565โดยผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานเข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
***ด่วนที่สุด*** การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 2 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 56 
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 65 
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคกลางโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
     
     
 
ทต.คอนสาร ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์เเผยแพร่ประกาศผลการพิจารณาผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารศูน [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถัง [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ำถั [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างตามงบประมาณจ่ายชาด [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ตัดต้นไม้ คุ้มป่าสัก [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ออกซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง การจัดเตรียมสถานที่รับการตรวจ หมู่บ้านรักษาศีล 5 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านยาง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (การทำหมูยอห่อใบตอง) [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโพนงาม การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย-บ้านตาเนิน-บ้านละห [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและโภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาซื้อ และราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ ด้วยวิธีประกว [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหม่า-บ้านหนองหอยปัง [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (28 พ.ค. 2565)    อ่าน 17  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน (28 เม.ย. 2565)    อ่าน 63  ตอบ 1  
ต้องการทราบเบอร์ติดต่อวรรณริดา Rest home (ตรงข้ามอบต.แหลมทอง) (18 ก.ย. 2563)    อ่าน 304  ตอบ 0  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.เก่าย่าดี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย ท่ากอก-โปร่งช้าง บ้านท่่ากอก หมู่ที่ ๓ ตำบลเก่าย่าดี โ [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.กะฮาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติคอนกรีต(แยกถนนลาดยางสายบ้านกะฮาด [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.ห้วยยาง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.ห้วยยาง จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 15 บริเวณที่นายสมดี [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.บำเหน็จณรงค์ จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กท-8908 ชัยภูมิ เลขครุภัณฑ์ 011-56 [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านเป้า ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้ [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.วังชมภู ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรม การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและการรู้สิท [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.วังชมภู จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรม การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและการรู้สิทธิของผู้สูงอาย [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.นาเสียว จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำไปพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ ๑ และ ช่วงที่ ๒ หมู่่ ๙ บ้านนาสีนว [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองโดน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองโดน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านยาง จ้างเหมาประกอบอาหารเที่ยงพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองประ [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.ลาดใหญ่ จ้างก่อสร้างที่จอดรถเทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ท่าหินโงม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองโพนงาม ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.หนองโพนงาม จ้างจัดทำป้ายโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ [ 17 ส.ค. 2565 ]


ทต.บ้านเพชรภูเขียว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]


อบต.ส้มป่อย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]


อบต.บ้านหัน ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ๓-๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร [ 16 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

กลุ่มผ้าทอมือบ้านซับไทรทอง
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

ถ้ำแก้ว
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ หน่วยงาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 044-056-133
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
เปิดช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์สายด่วน เพื่อรับเรื่องขอความช่วยเหลือกรณีสถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โทร. 044-056131
 
 
E-Service
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-7634188
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10