หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คู่มือประชาชน
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ซึ่งจัดตั้งเป็นสภาตำบล เมื่อ พ.ศ.2538 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับ (463) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 และประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอภักดีชุมพล เล่ม 115 ตอนพิเศษ 101 ง ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2541
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 104 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 123,781 ไร่ หรือ 355 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,290 คน