หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]จ้างค่าป้ายโครงการส่งเสริมเด็กดีวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]ซื้อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง โครงการส่งเสริมเด็กดีวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]จ้างค่ารับรอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมเด็กดีวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]จ้างค่าเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมเด็กดีวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทกระจกโค้งมน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 89
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10