หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุ เเละอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเเละศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเเละขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมเเละศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเเละขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการฝึกอบรมเเละศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเเละขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างค่าอาหาร เเละค่าอาหารกลางวันเเละเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเเละศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเเละขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน เเละอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมเเละศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเเละขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 119
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10